Telefon 060/3203204
Viber +381 (0)60 320 320 4
+381 (0)60 320 320 4

Alfa talasi

ALFA talasi

8 - 12 Hz

Eksperimentalno je utvrdjeno da ljudski mozak emituje niskofrekventne elektromagnetne talase. U odnosu na njihovu funkciju i operativne moduse, delimo ih na pet grupa (alfa, beta, gama, teta, delta). Dobro je znati da su retka stanja kada je prisutna samo jedna vrsta talasa, već su one uglavnom izmešane, s tim da jedna vrsta moždanih talasa dominira u skladu sa aktivnostima koje vršimo.

ALFA talasi su prisutni za vreme lakog meditativnog stanja, potpunog opuštanja i stanja hobi “posvećenosti”, odnosno za vreme kreativnih procesa koji ne iziskuju nužnost intelektualno-vremenskih okvira.
Alfa talasi imaju frekvenciju od 8-12 Hz. Uobičajeno se javljaju pred spavanje ili neposredno pre budjenja.

 

Hz
8
šumanova rezonanca alfa talasi

Kada dominiraju ALFA talasi, organizam se nalazi u modu sniženog energetskog napona, što omogućava akumulaciju energije iz okruženja. Istovremeno dolazi do oslobadjanja od stresa, što omogućava ubrzanu regeneraciju i revitalizaciju bioloških ćelija.

Call Now Button