Telefon 060/3203204
Viber +381 (0)60 320 320 4
+381 (0)60 320 320 4

Neurofeedback

Neurofidbek (neurofeedback) je jedan oblik novije terapije ili treniga moždanih aktivnosti koji se zasniva na merenju frekvencije moždanih talasa i reprodukcije ovih aktivnosti u realnom vremenu na ekranu na kojem se očitavaju vrednosti frekvencija moždanih talasa,  te se na osnovu toga, korisnik uči samoregulaciji moždanih aktivnosti. 

više o neurofidbeku...

Pretpostavka I

Moždani talasi odražavaju odredjena mentalna stanja.

neurofeedback

Pretpostavka II

Moždane aktivnosti se mogu trenirati.

Prva pretpostavka je već duži niz godina potvrdjena naučna činjenica. Sa razvojem neurofidbek tehnologija i primenom neurofidbek tehnika je i praktično utvrdjeno da se moždane aktivnosti mogu voljno aktivirati ili inhibirati i tako inicirati odredjena mentalna stanja.

schumann resonance

Jedino što bi se eventualno moglo zameriti jednom delu terapeuta i teoretičarima koji se bave tumačenjem funkcionisanja ove tehnike, odnosno njene primene, je što neki od njih tretiraju moždane talase kao uzročnike mentalnih stanja, dok je zapravo frekvencija moždanih talasa odraz stanja duha i tela čoveka.
No, ovo je već neka druga tema. Suština je da neurofidbek tehnika značajno diže svest o značaju korelacije  frekvencije moždanih talasa i mentalnih i fizičkih stanja ljudskog organizma.

 

Call Now Button