Telefon 060/3203204
Viber +381 (0)60 320 320 4
+381 (0)60 320 320 4

Šumanov Generator

proces rada šumanovog generatora

Šumanov Generator se izradjuje od najkvalitetnijih materijala upodobljenih za svojstva i funkcije koje obavlja. Kvalitet materijala i višedecenijsko iskustvo konstruktora u domenu električnih i elektronskih aparata, garantuju dug vek trajanja, postojanu funkcionalnost za vreme rada i svakako apsolutnu bezbednost prilikom upotrebe. U tom kontekstu, svakom kupcu, odnosno korisniku, garantovan je besplatni servis u trajanju od tri godine.

 Aparat se napaja preko kabela sa adapterom.

Aktiviranje uredjaja je vrlo jednostavno. Nije potrebno nikakvo posebno rukovanje sa uredjajem, odnosno ne postoji prekidač za aktivaciju, te je dovoljno da se Šumanov Generator samo jednostavno uključi u struju i samim time on postaje aktivan. Isto tako, prekidamo njegovu aktivnost tako što uredjaj isključimo iz struje.

Opciono postoje dva modela. Jedan je već integrisan sa adapterom, tako da je i aktivacija najjednostavnija moguća – strujna utičnica sa adaptera se uključi u struju i to je sve. Drugi model nije integrisan sa adapterom, te je stoga potrebno spojiti adapter sa generatorom a zatim uključiti u struju.

Aktivno dejstvo Šumanovog generatora se aktivira uključivanjem aparata u struju i ne prestaje sve dok se aparat ne isključi iz struje.

Polje dejstva, prema merenjima koja su vršena u svrhu ispitivanja, se prostire najmanje u poluprečniku od 7 metara u prostoru sa normalnim zidnim  preprekama. Generisani talasi Šumanove rezonance se prostiru kroz zidove najnormalnije. U procesu ispitivanja polja dejstva, utvrdjeno je da tek betonski zid debljine od 5 metara može da umanji daljinu prostiranja elektromagnetnih talasa koji su dobijeni ovom vrstom Šumanovog generatora.

Stabilna frekvencija

Od ogromnog značaja je što BioGreenShield Šumanov Generator generiše stabilnu frekvenciju i to trajno sve dok je aparat u radnom modalitetu. Postoji više sličnih uredjaja koji mogu da generišu frekvenciju od 7, 83 Hz, medjutim kod većeg broja takvih aparata (obično se mogu prepoznati po drastično nižoj ceni koja i jeste rezultat upotrebe nekvalitenih komponeti i konstrukcije, koje ne mogu dati kontinuiranu stabilnost emitujuće frekvencije) nije taj slučaj i odašiljanje raznih frekvenci, nastalo usled nemogućnosti da se održi stabilnih 7,83 Hz, može dovesti do raznih neželjenih kontraefekata.

zaštita od zračenja

uticaj frekvencija

Poznato je da elektromagnetni talasi raznih frekvencija mogu različito da utiču na ljudski organizam. Neki blagotvorno, neki opterećujuće. Isto tako je sa sigurnošću poznato da biološke ćelije funkcionišu na odredjenim frekvencijama kada su zdrave, a na sasvim drugačijim frekvencijama kada su oštećene ili obolele. Stoga, preventivna eko higijena nalaže potrebu za edukacijom po pitanju frekvencija elektromagnetnih talasa – sa jedne strane, i obavezu društva u celosti da radi na oplemenjivanju životne sredine po istom pitanju – sa druge strane.

Vreme je za oporavak

Poslovne i društvene obaveze zahtevaju mnogo vremena, truda i energije. Savremeni način života iziskuje potrebu da živimo i radimo u okruženjima koja su prepuna elektronskih i električnih uredjaja, što neposredno dodatno opterećuje naš revitalizacioni sistem. Isto tako, režim noćnog odmora je potpuno poremećen, a kada još uzmemo u obzir da velike većina ljudi živi u urbanim sredinama koja su lišena prirodnog uticaja šumanove rezonance, onda je potpuno jasno da su prirodne revitalizacione sposobnosti ljudskog organizma u 21. veku poprilično narušene. Stoga je gotovo potpuno razumljivo da primena Šumanovog Generatora praktično treba da bude potreba svakog domaćinstva i poslovnog ambijenta.

šumanova rezonanca

Stres i Šumanov generator

Videli smo kako Šumanova rezonaca 7,83 Hz deluje na organizam. Ukratko da rezimiramo. Frekvencija od 7,83Hz je osnovni pokretač za razvoj ćelija. Istovremeno ima ulogu i kao glavni regenerator i revitalizator bioloških organizama.
S obzirom da se sve neurološke i biološke funkcije obavljaju putem razmene informacija na odredjenim frekvencijama, gde je osnovni generator frekvencija od 7,83 Hz, nije teško zaključiti koliki je njen značaj.
Kao što smo videli u eksperimentu profesora Jacobi-ja, grupa studenata koja je bila tako izolovana u podzemnom bunkeru da nisu imali u dotičnoj prostoriji ni malo prisutnu 7,83Hz frekvenciju, već posle par dana imali su ozbiljne mentalne i fizičke poremečaje. Kada je nakon odredjenog vremena uključio Šumanov Generator i tako doveo u bunker 7,83 Hz, tog trenutka su se svi zdravstveni poremećaji uzrokovani nedostatkom prisustva Šumanove rezonance, povukli.
Posebno je bio uočljiv visok nivo stresa kod svih studenata koji su učestvovali u eksperimentu.
Tačno je da ne živimo u bunkerima, ali s obzirom na ogromnu količinu tehničkih zračenja koja su danas prisutna u našem okruženju a koja neutrališu i ometaju prisustvo Šumanove Rezonance, nije ni potrebno da budemo u eksperimentalnom bunkeru da bi bili lišeni prisustva Šumanove Rezonance.
Više o stresu možete videti na našoj stranici – antistres.

Odličan video koji dokumentuje rad naučnika E.Jacobi-ja: "RESONANCE - BEINGS OF FREQUENCY"
Šumanova Rezonanca

svet inovacija

VATRA – SEČIVO – TOČAK – PISMO – BARUT

    PARNA MAŠINA – ELEKTRIČNA STRUJA 

ELEKTRONIKA – INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE

 

sledeći korak - moć frekvencija

jednostavan za transport

Šumanov Generator je vrlo jednostavan za svaki oblik transporta, odnosno premeštanja iz prostorije u prostoriju ili iz objekta u objekat.

vizuelno prihvatljiv

Uredjaj je tako vizuelno kreiran da može da bude prihvatljiv za različite ambijentalne prostorne koncepte.

automatizovano podešavanje

Nije potrebno nikakvo podešavanje za uspostavljanje funkcije uredjaja - dovoljno je samo da ga uključite u struju.

ne ometa rad drugih uredjaja

Apsolutno bezbedno obavlja svoju funkciju bez mogućnosti da naruši rad bilo kog drugog uredjaja u bliskom okruženju.

Šumanov Generator

Izaberite odgovarajuću varijantu

Postoje dva modela Šumanovog Generatora. Jedan je integrisan sa adapterom, dok je drugi bez adaptera i potrebno je imati ili nabaviti odgovarajući adapter i konektovati ga na generator prilikom upotrebe.

19.900

dinara

19.200

dinara

“Ako želite da otkrijete tajnu postanka i razvoja univerzuma, razmišljajte o energiji, vibraciji i frekvencijama.”

Nikola Tesla

nikola tesla frekvencija

najčešće postavljena pitanja

Šumanov Generator omogućava da i u svom okruženju, bez obzira da li se radi o mestu stanovanja ili poslovnom prostoru, imamo prisustvo Šumanove rezonance.

Šumanova rezonanca je osnovni pokretač i stimulator životnih procesa na planeti Zemlji, stoga je njeno prisustvo od velikog značaja za sve žive organizme.

 

Bilo koji aparat koji služi za merenje niskih frekvencija može da utvrdi da BioGreenShield Šumanov Generator stabilno i kontinuirano emituje frekvenciju od 7,83 Hz.

Kao što smo već više puta naglasili, Šumanova rezonanca prospešuje sve revitalizacione i regenerativne procese i funkcije u živim organizmima, pa bi spisak poželjnih efekata sigurno bio poduži. Zato ćemo nabrojati samo one za koje većina stručnjaka i akademika smatra da su nepobitni. Generiše obnavljanje tkiva i koštane srži, ubrzava i prospešuje proces odmora organizma, doprinosi konstituisanju životne energije, stabilizuje mentalne aktivnosti, doprinosi jačanju imuno sistema i u dobroj meri štiti od nepoželjnih uticaja elektromagnetnih zračenja. Za nepunih godinu dana (sada već tri godine) koliko je uredjaj zvanično u upotrebi, korisnici su nam poslali niz gotovo neverovatnih iskustava o kojima je za sada prerano govoriti u smislu garantovanih efekata, jer se radi o pojedinačnim slučajevima, ali se nadamo da će vremenom i naravno sve većom upotrebom Šumanovog Generatora, ovakvi pojedinačni slučajevi postajati redovna praksa te ćemo sa većom sigurnošću moći govoriti o jednoznačno nepobitnom efektu koji dolazi od upotrebe uredjaja.

Generalno i primarno – ne, iz prostog razloga zato što stabilno održava frekvenciju 7,83 Hz koja ima isključivo blagotvorno dejstvo. Sekundarno može da izazove stanja koja nam u odredjenim okolnostima mogu biti neadekvatna, jer će upotreba Šumanovog Generatora dovesti do (posebno u početnim danima upotrebe) intenziviranja revitalizacionih i regenerativnih procesa u organizmu, što može da ima za posledicu potrebu za većom količinom sna u odnosu na uobičajenu. S druge strane, ako je organizam u dobrom stanju, postoji mogućnost za ubrzanom akumulacijom energije što može da dovede do veće živahnosti kao i manjom potrebom za snom, što bi moglo da liči na lake oblike nesanice. U oba slučaja, to je prirodna reakcija organizma uskladjena sa potrebama i mogućnostima u vezi svakodnevnih aktivnosti.

Call Now Button