Telefon 060/3203204
Viber +381 (0)60 320 320 4
+381 (0)60 320 320 4

Zaštita od zračenja

ZAŠTITA OD ZRAČENJA u xxi veku

Zaštita od zračenja u današnje doba je praktično elementarna
potreba svakog domaćinstva. Takodje treba voditi računa o
prostorima poslovnih i društvenih organizacija u kojima se ljudi,
a posebno deca i zdravstveno ugrožena lica  zadržavaju duži vremenski period.

Zaštita od nejonizirajućih zračenja

Kako bi razumeli suštinu zaštite od nejonizirajućih zračenja, neophodno je tačno znati po čemu se razlikuju jonizirajuća i nejonizirajuća zračenja.

Kod jonizirajućih zračenja dolazi do momentalne promene strukture bioloških ćelija organizma, ukoliko se dotični organizam nalazi u zoni dejstva zračenja. To praktično znači da se patogeno dejstvo zračenja odmah realizuje i da trenutno dolazi do poremećaja u organizmu.

Kod nejonizirajućih zračenja stvari stoje potpuno drugačije. Glavna karakteristika nejonizirajućih zračenja je ta da njihova snaga nije dovoljna da momentalno naruši zdravlje, odnosno pravilnu strukturu bioloških ćelija. Medjutim, nepobitna je činjenica da i nejonizirajuća zračenja mogu da imaju štetne posledice po organizam, odnosno žive ćelije. U čemu je stvar?
Očigledno je da postoji neki momenat potencijalnog narušavanja funkcionalnosti ćelija. Poznati su mnogi primeri da čak i dugotrajno izlaganje intenzivnim nejonizirajućim zračenjima ne mora izazove poremećaje. Isto tako, sa druge strane nam je poznato da postoje momenti i intervali u našem životu kada se osećamo iscrpljeno i istrošeno a da pri tome nismo upražnjavali aktivnosti koje bi nas dodatno iscrpele ili zamorile. Jedan od uzroka takvog stanja svakako može da bude i svakodnevna izloženost nejonizirajućim zračenjima.
Sve nas ovo upućuje na zaključak da postoji odredjena aktivnost unutar organizma koja se brine da spoljne okolnosti u što manjoj meri narušavaju optimalnu funkcionalnost. Upravo je jedan od tih faktora, ako ne i najvažniji, sposobnost organizma da se regeneriše i revitalizuje. I sada dolazimo do ključne stvari. Šumanova Frekvencija od 7,83 Hz je svakako najuticajniji faktor za obnovu i regeneraciju živih ćelija, te je sasvim logično da na taj način doprinosi da se organizam brže i bolje okrepi i revitalizuje. Kako smo videli da se potencijalni štetni uticaji nejonizirajućih zračenja zapravo kreiraju kao akumulirajući faktor, jasno je da su brzina i snaga revitalizacije  osnov da se spreči štetan uticaj elektromagnetnih zračenja na zdravlje organizma.

Šta je potrebno znati kako bi zaštita od zračenja bila zaista efikasna?

 1. Apsolutna zaštita od zračenja je moguća samo upotrebom materijala koji će potpuno i u celosti onemogućiti prostiranje elektromagnetnih talasa. U tom slučaju, aparati kojima je neophodan dotok odredjenih elektromagnetnih frekvencija neće moći funkcionisati.
 2.  Delimična, ali dovoljno efikasna zaštita je moguća samo ako stimulišete sopstveni organizam odredjenim frekvencijama koje će prospešiti njegove regenerativne sposobnosti i samim time balansirati bioelektrični potencijal organizma.
 3. Da bi se to desilo, uredjaj ili sredstvo koje želite da koristite mora da odašilje elektromagnetne talase odredjene frekvencije.
 4. U moru ponuda medaljona, viskova, madraca, pločica – bez obzira na sertifikate i nagrade koje imaju, efikasni su samo oni koji odašilju odredjenu frekvenciju i tako vrše odredjeni uticaj na okruženje.
 5. Ukoliko naidjete na takve, informišete se o frekvenciji koju odašilju, proverite da li te frekvencije imaju blagorodno dejstvo i tražite dokaz o merljivosti dotične frekvencije.

Kako Vas BioGreenShield Šumanov Generator Može Štiti od Zračenja?

BioGreenShield Šumanov Generator istovremeno može da bude uredjaj za zaštitu od zračenja jer njegovo sekundarno dejstvo ima nesporan uticaj, kako u preventivnom tako i u funkcionalnom smislu, na zaštitu organizma od prevelike izloženosti elektromagnetnim zračenjima.
Kako?

šumanov generator

Elektromagnetni talasi u funkciji zaštite od zračenja

Znamo da svaki naš organ ima specifičnu frekvenciju. Kada je odredjeni organ zdrav, tada  biološke ćelije tog organa funkcionišu na osnovnoj frekvenciji. Medjutim, kada dodje do poremećaja u dotičnom organu, njegove ćelije funkcionišu na izmenjenoj frekvenciji. Već decenijama postoje veoma uspešne frekvencijske terapije koje funkcionišu po pomenutim principima.

Zaperi i slični aparati, odašilju  potrebnu frekvenciju dotičnom organu i tako njegovu izmenjenu frekvenciju vraćaju u prvobitno stanje.

Kada je u pitanju frekvencija Šumanove Rezonance od 7.83 Hz, tada imamo sličan efekat. Prisustvo ove frekvencije omogućava centralnom nervnom sistemu da u odredjenim intervalima intenzivira rad na regeneraciji bioloških ćelija, jer ona je osnovni generator i stimulator za ovu funkciju. Centralni nervni sistem je komandni centar za sve biološke ćelije u ljudskom organizmu. Iz tog razloga je veoma važno da bude stimulisan sa frekvencijom od 7.83 Hz.

Šta je SAR ?

Stepen specifične apsorbcije energije – po medjunarodnom sistemu izvedenih jedinica izražava kao snaga po jedinici mase W/kg. SAR je definisan kao snaga apsorbovana po masi tkiva i ima jedinicu Vat po kilogramu.                         

Preporučena vrednost SAR je 2 W/kg za region glave.
Manjkavost ove medjunarodne jedinice u praktičnoj primeni je što su praktično baš deca ugrožena – iako je recimo odredjeni aparat ispoštovao propisanu stopu SAR-a, ako je blizu graničnih vrednosti, zbog prosečno osetno manje težine dece u odnosu na odrasle ljude.

stres i zaštita od zračenja

Razumevanje prirode EM zračenja

zaštita od zračenja

Ukoliko želimo dobro da razumemo prirodu zračenja, potrebno je pravilno shvatiti odnos izmedju ljudskog organizma i samih zračenja. Ljudski organizam u sebi svakako sadrži mnoge oblike zračenja kao što su: visokofrekventno, niskofrekventno, frekvencija moždanih talasa, puls, mikrotalasi itd. Svi živi organizmi su u nekoj vrsti interakcije zračenja i praktično gledano, zračenje je tehnološki okvir za sve oblike odnosa medju različitim entitetima. Drugačije rečeno, bilo koja relacija izmedju živih bića može da se očitava preko elektromagnetnih talasa jer za bilo koji oblik postojanja je neophodna izvesna količina energije a svaki oblik energije ima odredjeno vibraciono svojstvo koje je u uskoj korelaciji sa elektromagnetnim talasima. Svojim zračenjem, čovek deluje na okolinu tako da je ljudski organizam kao nedeljivi deo ljudske svesti, univerzalni izvor zračenja. Dakle, svaki živi organizam zapravo daje i prima energiju zračenja. Tako posmatrano, neumitno se može doći do zaključka da sve što je živo, deluje na zračenje i zavisi od zračenja. Upravo iz tog razloga, ne možemo apriori govoriti o štetnim zračenjima jer svaki prirodni oblik zračenja zasigurno ima neku svoju svrhu, dok tehnička zračenja koja su produkt ljudske civilizacije takodje imaju svoju upotrebnu svrhu, s tim što još nemamo dovoljno saznanja o poterncijalnim štetnim efektima po ljudsko zdravlje kada su u pitanju tehnička zračenja, najviše zbog njihovog relativno kratkog veka postojanja i to zato što se pretpostavlja da neke ozbiljnije posledice mogu da nastanu tek 10-20 godina nakon upotrebe i korišćenja izvora i nosioca ove vrste zračenja.

Zaštita od zračenja - protokoli

Zaštita od zračenja je inače regulisana posebnim državnim zakonskim aktima koji se uredjuju prema standardima i preporukama najeminentnijih svetskih ekspertskih organizacija. Posmatrano sa tog aspekta, je evidentno da ova oblast spada u visokoprioritetne dužnosti i obaveze civilizovanih društava i savremenog doba.

U odnosu na na podelu zračenja prema intenzitetu dejstva – možemo govoriti o dva segmenta zaštite: 

1) zaštita od nejonizirajućih zračenja

2) zaštita od jonizirajućih zračenja

U tom kontekstu, Šumanov Generator može da bude primenjen samo kao sredstvo i da bude upotrebljen kao zaštita od nejonizirajućih zračenja.

Vrste zračenja

elektromagnetna zračenja

Vrste elektromagnetnih zračenja

kosmička zračenja - zaštita od zračenja

kosmička zračenja

Kosmičko zračenje je vrsta prirodnog jonizujućeg zračenje koje stiže do površine Zemlje iz kosmosa i sastoji se od tzv. galaktičkog kosmičkog zračenja i zračenja sa Sunca. U energetskom opsegu od 10 12 -10 15 eV, kosmički zraci koji dosežu do ivice Zemljine atmosfere se sastoje od: ~ 50% protona, ~ 25% alfa čestica, ~ 13% C/N /O jezgara, <1% elektrona, <0,1% gama zraka

 

podzemna zračenja

Podzemna zračenja najčešće izazivaju podzemni vodeni tokovi i raseline koje nastaju zbog tektonskih poremećaja zemljine kore. Ta zračenja su elektromagnetske prirode, jer se minerali iz podzemnih voda dodiruju sa zemljištem koje takođe ima mineralni sastav. 

tehnička zračenja

tehnička zračenja

 U tehnička zračenja spadaju distributivne mreže električne energije, trafo stanice, električne centrale, predajnici za potrebe mobilne telefonije radija i televizije, predajnici za potrebe radarskih sistema, računarske mreže, radio i TV aparati, mobilni telefoni, mikrotalasne pećnice, kompjuteri, električne grejalice i pokrivači, kao i čitav niz kućnih i industrijskih aparata i instalacija.

 • Ekstremno niskih frekvencija (ELF) –0- do 30 Hz;
 • Super niske frekvencije (SLF) 30 do 300 Hz
 • Ultra niske frekvencije (ULF) 300 – 3000Hz
 • Vrlo niske frekvencija (VLF)– od 3 do 30 kHz;
 • Niske frekvence (LF) – od 30kHz do 300 kHz
 • Srednjih frekvencija (MF)– od 300 kHz do 3 MHz
 • Visokih frekvencija (HF) – od 3MHz do 30MHz
 • Vrlo visokih frekvencija (VHF)– od 30MHz do 300MHz
 • Ultravisokih frekvencija (UHF)– od 300 MHz do 3GHz
 • Supervisokih frekvencija (SHF)– od 3GHz do 30GHz
 • Ekstremno visokih frekvencija (EHF) – od 30GHz do 300GHz

Prema frekvenciji EM polja mogu da se podele na:

Šumanov Generator

Šumanov Generator SCHG-1 je domaći proizvod sertifikovan (uverenje o etaliranju) u Laboratoriji za Metrologiju pri  Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Uz uredjaj se dobija pripadajući adapter. Jednostavan je za upotrebu, mali potrošač, ne ometa rad drugih električnih aparata i može da bude u funkciji 24/7 non stop bez zagrevanja ili bilo kakvog poremećaja. Nije potrebno dopunjavanje napajanja, te stoga generiše svo vreme stabilnu frekvenciju.

22.000

dinara

Zaštita od nejonizirajućih zračenja

Dejstvo Šumanove rezonance

BioGreenShield Šumanov Generator je uredjaj koji vrši harmonizaciju biopolja ljudskog organizma i optimalizaciju elektromagnetnog polja okruženja u kojem se nalazimo. Zbog svojih neinvanzivnih karakteristika i specifičnosti nema nikakvih kontraindikacija niti bilo kakvih ograničenja po pitanju njegove upotrebe. Generalno, BioGreenShield Šumanov Generator je u suštini Antistress Harmoniser jer je njegova osnovna funkcija zapravo neutralisanje stresa. Kao takav, svoju sekundarnu upotrebu je našao u zaštiti od svih oblika nejonizirajućih zračenja.

Nauka i uticaj EM talasa

Fizika i hemija su bazične prirodne nauke, iz kojih druge naučne discipline crpe osnov za svoje specifične domene. Po pitanju generisanja, konstituisanja, razvijanja i oblikovanja biološkog materijala, fizika već više decenija stoji na stanovištu da je uloga energije primarna, dok je materija supstituent u kojem se manifestuju energetski procesi. Naravno i dalje postoji izvesna količina konzervativnih naučnih struja koje ne prihvataju ovakav model. Medjutim oni koji su krenuli u istraživanje stvarnosti primenjujući noviji model, doneli su i  najveća naučna i tehnološka otkrića i inovacije. U prilog tome ide i postignuće u oblasti medicine – početkom 2014-te godine, gde su se isključivo pomoću elektromagnetnih impulsa, potpuno nepokretni ljudi osposobili za delimično kretanje. Sigurni smo da će izučavanje uticaja EM talasa na ljudski organizam doneti mnogobrojna poboljšanja, pa čak i epohalna otkrića u domenu medicine.

EM zračenja kroz epohe

Ljudski organizam se u većoj meri prilagodio raznim oblicima prirodnih zračenja kroz milenijumske evolutivne epohe ali zračenja elektronskih i električnih aparata i vodova su novijeg datuma i postoje jedva nešto više od stotinak godina. Stoga, naš organizam elektronska zračenja uglavnom doživljava kao stres te je zaštita od zračenja od velike važnosti za normalno funkcionisanje ljudskog organizma. Dugotrajna izloženost prirodnim nejonizirajućim zračenjima, bez obzira na povećanu adaptivnost stečenu generacijama, može da dovede do nepoželjnih posledica po ljudski organizam. Sa druge strane, tehnička zračenja ili kako ih neko naziva – elektrosmog, gotovo da neposredno mogu da vrše uticaj na ljudski organizam.

Zaštita od zračenja kao mera prevencije

Zaštita od zračenja ima veliki preventivni značaj jer ako preduzmemo sve korake kako sopstveni organizam ne bi izložili nepotrebnom prekomernom izlaganju elektromagnetnim talasima, pružićemo mu više mogućnosti da se sam izbori sa uticajima koji mogu da naruše njegovu vitalnost. 
U tom kontekstu dobro je znati sledeće:

 • dobro je ne prineti mobilni telefon ka glavi dok ne odzvoni bar 2-3 puta, jer u trenutkun uspostavljanja veze snaga elektromagnetnog polja je najjača
 • treba biti udaljen od mikrotalasne pećnice dok je u funkciji jer je ona jedan od najjačih emitera elektromagnetnih talasa
 • ne treba provoditi mnogo vremena blizu električnih čvorišta kao što su strujni razdelnici ili strujne utičnice
 • izbegavati duge telefonske razgovore mobilnim telefonom
 • maksimalno izbegavati telefoniranje za vreme vožnje jer se pozicija vozila relativno brzo menja što zahteva čestu promenu dotoka signala sa različitih baznih stanica pa imamo isti efekat kao u slučaju uspostavljanja poziva
 • ne spavati blizu wi-fi rutera

Prava i jedina zaštita od zračenja, ako ne uzmemo u obzir totalnu izolaciju iz civilizacije, je briga o vitalnosti sopstvenog organizma. Ukoliko je organizam vitalniji i ima veću regenerativnu i revitalizacionu moć, to je manja mogućnost da prisustvo elektromagnetnih polja pojačane snage mogu da naruše zdravlje.

Call Now Button