Telefon 060/3203204
Viber +381 (0)60 320 320 4
+381 (0)60 320 320 4

zaštita od zračenja – tekst

Zaštita od zračenja

BioGreenShield Šumanov Generator nije uredjaj za zaštitu od zračenja, medjutim njegovo sekundarno dejstvo ima nesporan uticaj, kako u preventivnom tako i u funkcionalnom smislu, na zaštitu organizma od prevelike izloženosti elektromagnetnim zračenjima.

U većini istraživanja u vezi uticaja elektromagnetnih zračenja na ljudski organizam (kada su u pitanju nejonizirajuća zračenja, tj. ona vrsta zračenja koja svojim uticajem trenutno ne menjaju  strukturu atoma, odnosno u našem slučaju – fiziološku strukturu bioloških ćelija), dolazilo se do zaključka da postoji odredjena količina adaptivnosti ljudskog organizma na EM zračenja kada su ova u pikovima svoga dejstva mogla narušiti funkcionalnost ljudskog organizma. Takodje, postoje osobe koje su prilikom bilo kakve izloženosti EM zračenjima, neposredno zdravstveno ugrožene, što ukazuje na zaključak da takve osobe nemaju takvu sposobnost adaptivnosti. Opet, sa druge strane, nesporno je dokazano da uticaj EM zračenja može da bude uzrok raznim zdravstevnim i funkcionalnim poremećajima.

zaštita od zračenja

Kada se sve to uzme u obzir, nameće se zaključak da u ljudskom organizmu postoji odredjena akumulaciona sposobnost kada su u pitanju spoljni uticaji EM zračenja – sa jedne strane, i odredjeni odbrambeni mehanizmi koji su sposobni da u manjoj ili većoj meri anuliraju potencijalno štetni uticaj EM zračenja.

zaštita od zračenja

Već sam boravak u prirodi od nekoliko sati, gde smo osim svežeg vazduha i harmoničnog mira, izloženi uticaju frekvencija Šumanove rezonance, osećamo se okrepljeno i osveženo.  Ukoliko u prostorijama u kojima duže boravimo, postoji Šumanov generator, tada će Šumanova rezonanca svojim dejstvom uticati da naš organizam bude rasterećen stresa a revitalizacioni i regenerativni bihemijski procesi budu stimulisani u smeru normalizacije funkcija bioloških ćelija. Na taj način će organizam pojačati svoje odbrambene mehanizme u celosti, pa isto tako i odbrambene mehanizme i akumulacione  sposobnosti kada su u pitanju uticaji EM talasa.

Call Now Button