Multitalasni oscilator

MWO (multiwave oscillator – multitalasni oscilator) koristi široki opseg radio frekvencija koje dramatično povećavavaju vibracije ćelije kroz proces rezonancije. Kada su biološke ćelije tretirane ispravnim polarizovanim elektromagnetnim poljem sa širokim poljem frekvencija, svaka ćelija će pokupiti frekvenciju i asimilirati energiju iz tog polja i stoga postaje otpornija na vibracioni napad virusa i bakterija.

Elektromagnetna terapija

Elektromagnetna terapija je praksa korišćenja elektromagnetnih polja za lečenje simptoma bolesti i raznih oblika disfunkcionalnosti organizma. Takodje se naziva terapija magnetnim poljem ili magnetno lečenje. Ovaj oblik neinvazivne medicine zasniva se na činjenici da biološke ćelije sadrže elktromagnetna polja, čijom stimulacijom se prospešuje njihova funkcionalnost.

Multitalasni Oscilator MTO-1

MTO-1 je domaći uredjaj, proizveden u Srbiji i testiran u Laboratoriji za Metrologiju pri Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu.
Pokazao se kao izuzetno funkcionalan, što izmedju ostalog potvrdjuje činjenica da je nemački kupac posle kupovine jednog uredjaja, samo nakon par meseci kupio još pet istih uredjaja, iako u Nemačkoj postoji renomirani proizvodjač koji važi za vrlo ozbiljnu kompaniju u dotičnom sektoru.
Multitalasni oscilator MTO-1 je specifičan i po tome što osim standardne funkcije (generisanjem elektromagnetnog polja sa širokim poljem frekvencija), može da se koristi i kao Rajfov Generator. Kreiran je tako da se u standardnom režimu rada EM polje generiše vezujući se za jednu odredjenu dominantnu frekvenciju, dok se ta osnovna frekvencija može menjati po potrebi u zavisnosti od vrste terapije.

lakhovski uredjaj

Multitalasni Oscilator - Istorijat

Georges Lakhovsky 1869.-1942. (rodjen kao Georgei Lakhovsky) je rusko-francuski inžinjer, autor i istraživač. Napisao je više knjiga, uglavnom na temu uticaja elektromagnetnih polja na žive organizme. Svakako najvrednije i najpoznatije izdanje je “Tajna Života”, izdata 1939. godine.

Lakhovsky je pre svega inženjer koji je vodjen idejom da bi radijacija mogla biti uključena u posebne fenomene života. Formulisao je hipotezu u skladu sa svojim pretpostavkama i prikupio dokaze u prilog svojim stavovima. Svedena na najjednostavnije termine, njegova teorija se bazira na tome da je ćelija, kao jedinica života, elektromagnetni rezonator, sposoban da emituje i apsorbuje zračenja veoma visoke frekvencije. Isto tako, kreirao je koncept da je život harmonija višestrukih zračenja svih ćelija u telu koje reaguju jedna na drugu, dok je bolest zapravo neravnoteža unesena spolja u ćelijsku harmoniju.

Proučavajući efekat kratkih elektromagnetnih talasa na ljudsko telo, Žorž Lahovski je bio pionir u tom polju. U vreme kada je malo drugih ljudi čak i čulo za elektromagnetizam, on je istraživao načine da ga koristi za lečenje bolesti poput raka i podsticanje boljeg zdravlja. Razmišljao je daleko ispred svoje generacije, a iza sebe je ostavio riznicu naučnih zapažanja i istraživanja. 
U početku je počeo da eksperimentiše sa efektima elektromagnetnih talasa stvarajući bakarne prstenove odredjenog prečnika koje je primenio na biljke ubrizgane sa rakom , proučavajući napredak i poboljšanja.

Godine 1931. Lakhovski je izumeo mašinu pod nazivom „Multitalasni Oscilator“, dizajnirao je koncentrične prstenove koji su svaki manji od drugog i postavljeni jedan u drugi. Oni funkcionišu kao antene koje kada su izložene impulsu električnog pražnjenja, zrače puni spektar harmonika u radio-frekvencijskom spektru. Mašinu je Lakhovski koristio za lečenje raka sa zapanjujućim rezultatima, iako moderna nauka nikada nije prihvatila nijednu od navedenih koristi i efekata na zdravlje.

Vrste i metodei elektromagnetnih terapija

Kao što smo rekli, elektromagnetna terapija je široko polje koje obuhvata različite vrste terapija i metoda koje koriste elektromagnetna polja ili elektromagnetno zračenje za dijagnozu, lečenje ili upravljanje različitim medicinskim stanjima. Evo nekih uobičajenih tipova i metoda elektromagnetne terapije:

Ovo je uobičajeni, uglavnom svima poznat tretman raka koji koristi visokoenergetske rendgenske zrake ili druge vrste zračenja da ošteti ili ubije ćelije raka. Može se isporučiti spolja (spoljno zračenje) ili interno (brahiterapija) u zavisnosti od vrste i lokacije raka.

Magnetna rezonanca (MRI): MRI je dijagnostička tehnika koja koristi moćne magnete i radio talase za kreiranje detaljnih slika unutrašnjih struktura tela, posebno mekih tkiva. Široko se koristi za dijagnosticiranje niza zdravstvenih stanja.

TENS (transkutana električna nervna stimulacija) koristi električne struje niskog napona da ublaži bol stimulišući nerve. Često se koristi za lečenje hroničnih bolnih stanja.

O TENS terapiji će biti više reči u narednim odeljcima.

FES koristi električnu stimulaciju da pomogne pojedincima sa neurološkim oštećenjima da poboljšaju funkciju i pokretljivost mišića.

FMS koristi elektromagnetnu stimulaciju da pomogne pojedincima sa neurološkim oštećenjima da poboljšaju funkciju i pokretljivost mišića.

Ovo uključuje tretmane kao što je UV terapija za stanja kože i fotodinamička terapija (PDT) za odredjene vrste raka. Fototerapija koristi svetlost na odredjenim talasnim dužinama da utiče na biološke procese.

ECT je psihijatrijski tretman koji koristi kontrolisane električne struje da izazove napade u mozgu. Prvenstveno se koristi za tešku depresiju i neka druga stanja mentalnog zdravlja.

MRT je novije polje terapije koje koristi magnetnu rezonancu za stvaranje fizioloških i terapeutskih efekata. To je još uvek nova oblast istraživanja i razvoja.

Ova metoda podiže temperaturu određenog dela tela pomoću elektromagnetnih polja, ultrazvuka ili drugih tehnika za lečenje stanja poput raka. Može poboljšati efikasnost terapije zračenjem ili hemoterapije.

RFA je minimalno invazivna procedura koja koristi električne struje visoke frekvencije za stvaranje toplote i uništavanje tkiva. Često se koristi za lečenje stanja kao što su proširene vene i neke vrste tumora.

Ovo je medicinska procedura koja koristi mikrotalasnu energiju za zagrevanje i uništavanje abnormalnih tkiva, kao što su tumori. Obično se koristi u lečenju tumora jetre i pluća.

Ova terapija koristi niskofrekventna elektromagnetna polja za podsticanje zarastanja i smanjenje bolova i upale. Često se koristi za stanja kao što su prelomi kostiju, hronični bol i povrede mekih tkiva.

Elektromagnetne terapije

Koje su blagodeti upotrebe MTO?

Antistres Tretman

Jedan od uobičajenih efekata tretmana multitalasnim oscilatorom je svakako i postizanje efekta opuštanja. U velikom broju slučajeva se dešava da korisnik tretmana zaspe u toku sesije iako tretman traje samo 15 minuta. Intenzivno uvećanje energetskog potencijala ćelija u organizmu dovodi do potpune relaksacije.

Energetizacija

Nakon što se organizam opustio kroz proces uvećanja energetskog potencijala ćelija, dolazi do naglog povećanja želje za aktivnostima. Taj efekat se uglavnom postiže dan posle tretmana, odnosno nakon sna gde se u toku spavanja ceo organizam resetuje i adaptira na funkcionalnost na višem energetskom nivou.

Jačanje Imuniteta

Poznata je stvar da patogena stanja u organizmu karakteriše smanjen nivo ili blokada protoka energije što se reflektuje padom energetskog napona u ćelijama i smanjenjem prirodne, zdrave frekvencije ćelija. Dižući kompletan energetski potencijal ćelija, praktično jačamo imuno sistem.

Call Now Button