060/3203204
+381 (0)60 3203204
office@schumann-resonance.com

Schumann Resonance

Šumanov Generator

 

Šumanova Rezonanca

Šumanova rezonanca (rezonance)

predstavljaju skup frekvencija koje se nalaze u samom vrhu spektra ekstremno niskih elektromagnetnih frekvencija u Zemljinom elektromagnetnom polju. Šumanove rezonance su globalne elektromagnetne rezonance, pobuđene od strane električnog pražnjenja munja u šupljini koja se nalazi između površine Zemlje i jonosfere.

Zaštita od zračenja

Zaštita od zračenja  je u današnje doba veoma značajan segment društvene i individualne odgovornosti. Svest o potencijalnom narušavanju zdravlja usled prekomerne izloženosti elektromagnetnim zračenjima, treba da bude prisutna u što većoj meri.

 

Lewis Hainsworth

Lewis Hainsworth je jedan od utemeljivača u polju izučavanja uticaja Šumanove

Rezonance (ŠR) na ljudksu fiziologiju. Hainsworth je utvrdio da se Šumanova rezonantna frekvencija menja sa promenama u jonosferi. Svetlosna treperenja i zvučni signali u opsegu od 3 – 30 Hz imaju biološke efekte. više…

šumanova rezonanca

 

Revitalizacija organizma

Nesumnjiva je činjenica da se revitalizacioni procesi u ljudskom organizmu, stimulišu i ubrzavaju kada se nalaze u zoni uticaja frekvencija Šumanove Rezonance. Isto tako je poznato da smo danas preplavljeni raznim mikrotalasnim zračenjima koja ometaju blagotvorna dejstva uticaja prirodnih Šumanovih rezonancija. Stoga je od vitalne važnosti za optimalno funkcionisanje našeg organizma da makar povremeno budemo izloženi frekvenciji od 7,83Hz pod čijim dejstvom u današnje vreme (ako nemamo u svom okruženju generator takve frekvencije) možemo biti jedino u prirodi, odnosno u okruženju gde ova frekvenca nije potisnuta EM zračenjima raznih elektronskih aparata.

Šta Se Dešava Kada Nema Šumanove Rezonance?

pogledati video

Kada je već utvrdjena pretpostavka da je  Šumanova rezonanca itekako važna za pravilno funkcionisanje ljudskog organizma, razmatrali su se načini kako da se takva pretpostavka i eksperimentalno utvrdi.

Jedan od najpoznatijih eksperimenata tog tipa je izveo nemački naučnik E. Jacobi na univerzitetu u Dizeldorfu. Tokom eksperimenta, dobrovoljci – studenti su boravili četiri dana u specijalno izolovanoj prostoriji u koju nisu mogli dopreti nikakvi spoljni elektromagnetni talasi. Studenti su tokom eksperimenta počeli da imaju učestale glavobolje i ispoljavali sve više emocionalnih poremećaja. Kada su poslednjeg dana bili izloženi zračenju frekvencije 7,83 Hz , svi navedeni simptomi su nakon kratkog vremena nestali.

Drugi Primer

 Izvan magnetnog polja Zemlje u dužem vremenskom periodu, rani kosmonauti su zbog nedostatka dejstva Šumanove Rezonance u neposrednom okruženju,  gubili i do 80%  gustine koštane mase. Naučnik, Michael Persinger je razvio Schumann talas generatore (7,83 Hz), specijalizovane za svemirske letove koji imaju sposobnost da kontinuirano emituju SR talase i tako je prevazidjen ovaj neželjeni efekat. Šumanova rezonanca je omogućila normalno funkcionisanje ljudskog organizma. Već više decenija svi svemirski letovi su nezamislivi bez Šumanovog generatora.

 

Šta Je Važno Znati

Svet frekvencija, elektromagnetnih talasa, elektomagnetnih polja i njihovo dejstvo na ljudski organizam i okruženje i pored velikog broja saznanja koja današnja nauka ima, je i dalje poprilična enigma za samu nauku a samim time i za običnog čiveka. Iz tog razloga, naveli smo nekoliko važnih stvari koje je potrebno imati na umu da bi ovaj vrlo kompleksan svet lakše razumeli.

Šumanova Rezonanca 7.83 Hz je indentična sa osnovnom frekvencijom moždanih talasa ljudi. Naučnim istraživanjima je dokazano da je ova frekvencija  jedan od suštinskih uslova potrebnih za dobro fizičko i psihičko zdravlje.
Ako organizam nije pod stresom,  elektromagnetni talasi  iz našeg okruženja  ne mogu u većoj meri da utiču na normalno funkcionisanje bioloških ćelija. Utvrdjeno je da jedino frekvencije u rasponu od 3-25 Hz pozitivno utiču na fiziološke funkcije bioloških ćelija.
Ako u našem neposrednom okruženju dominira Šumanova rezonanca, bez obzira na ostale elektromagnetne uticaje, naš organizam će imati sposobnost da maksimalno aktivira sopstvene resurse kako ti drugi uticaji ne bi imali štetna dejstva.
Promene u ćelijama i njihova disfunkcija se očitavaju kao nedostatak energije  usled energetske blokade i nemogućnosti uspostavljanja pravilnih elektromagmetnih (EM) polja i razmene informacija putem EM talasa.
Poremećaj u radu organa se manifestuje i promenom frekvencije ćelija, što u najmanju ruku ukazuje na važnu povezanost izmedju zračenja, odnosno značajem uticaja elektromagnetnih talasa i normalnog funkcionisanja bioloških ćelija.
Savremena kvantna biohemija i kvantna fizika su došle do saznanja da svi oblici naših mentalnih aktivnosti takodje imaju karakter EM talasa. Sva naša osećanja, misli i htenja funkcionišu na sasvim odredjenim frekvencijama.

 naša preporuka

Preventiva Zaštita Funkcionalnost

Usled uticaja raznih elektromagnetnih polja koja stvaraju električni uredjaji oko nas, prisutnost Šumanove rezonance je ili drastično smanjena ili je uopšte nema. Ovakve okolnosti doprinose da se osećamo više umorno nego što bi to bilo uobičajeno, češće smo podložni prehladama i raznim oboljenjima, a naročito nam je ugrožena radna sposobnost. Isto tako, nedostatak ove tako važne frekvencije u našem okruženju se često manifestuje opadanjem fokusa pažnje, nemogućnošću da saslušamo sagovornika i često dovodi do blažih ili čak i težih oblika mentalnih poremećaja(opisano u eksperimentu dr. Jacobi-ja). Stoga je veoma korisno imati u svom okruženju uredjaj koji bi generisao konstantnu prisutnost frekvencije Šumanove rezonance i tako imati prirodne uslove, neophodne za bržu i temeljniju regeneraciju i revitalizaciju našeg organizma.

Odlazak u prirodu ili na selo nas uvek osveže i revitalizuju – zašto?

Čist vazduh i opuštenost svakako doprinose revitalizaciji organizma, ali i  Šumanova rezonanca, odnosno njeno prisutvo sigurno ima uticaja.

Šumanova Rezonanca

naša priča

Kako Da Sebi Obezbedimo Stalno Prisustvo Šumanove Rezonance?

Nesporno je da prisustvo Šumanove Rezonance u našem okruženju u velikoj meri doprinosi kvalitetu života. Iz tog razloga preporučujemo da svojoj porodici i sebi, ili svom radnom okruženju u svojoj kompaniji, obezbedite privilegiju prisustva Šumanove Rezonance u prostorijama u kojima provodite većinu vremena u toku dana.

Evo Kako – Šumanov Generator

 

ALFA talasi

klikni

 

BETA talasi

klikni

 

GAMA talasi

klikni

 

TETA talasi

klikni

 

Delta talasi

klikni

 

 

Svedočenja

Ne morate da prihvatite naše tvrdnje – pogledajte šta korisnici Šumanovog Generatora kažu:

Imam veoma odgovorno radno mesto i dosta naporan posao. U poslednjih godinu dana, posebno u prethodna tri meseca, osećala sam se veoma iscrpljeno. Pokušala sam sa raznim energeticima i dodacima za ishranu i ne mogu reći da nisam imala kratkoročne benefiti od njih, ali generalno mi se stanje nije popravljalo. Naišla sam slučajno na članak u kojem se objašnjava uticaj i značaj Šumanove rezonance. Nisam mogla da odolim, jer zaista nisam osoba koja je naviknuta da zbog zamora ne može da postiže ono što želi, te sam rešila da kupim Šumanov rezonator. Nosim ga ponekad čak i na posao jer mi je već posle par dana postalo jasno da je iscrpljenost jednostavno preko noći nestala. Nemam šta da dodam osim – investicija mi se veoma brzo i višestruko isplatila.

Vesna Janković

Majka mi je veoma impulsivna osoba i sklona svadjama i raspravama. Često te sklonosti prerastaju u veoma stresne sukobe. Vršili smo i razne preglede kod specijalista ali nije otkriveno ništa što bi ukazivalo na nekakav zdravstveni poremećaj osim što je konstatovano da je emocionalno razdražljiva osoba u okvirima normalnog ponašanja. Dobili smo Šumanov generator na probu i već duže vremena imamo mir u kući. Ona kao da oseti s vremena na vreme da joj nešto nedostaje u njenom ponašanju, ali to što nedostaje je upravo ono što je celoj našoj porodici bio teret. Nadam se da će da potraje.

Vera Vukov

Savetnik sam u jednoj manjoj stranoj kompaniji koja se bavi sa dosta stresnom delatnošću. Već duži niz vremena i pored odličnih plata, imamo učestalo napuštanje posla od strane službenika. Ne može se reći da postoji neki konkretan razlog, jer se poslodavac drži veoma precizno svega onoga što mu je obaveza a i bonusi nisu zanemarljivi. Medjutim, ljudi odlaze. Savetovao sam odgovorno lice da nabavimo Šumanov generator, prosto iz razloga ( u našoj delatnosti je to poznata stvar) što ako taj aparat zaista radi to što bi trebao da radi, morali bi imati unutar prostorija kompanije daleko harmoničniju i manje stresnu atmosferu. Upravo se tako i desilo. Imamo prvi put period od šest meseci da niko od zaposlenih nije dao otkaz. Naprotiv…….

Gruja Nikolić

 

Call Now Button