Telefon 060/3203204
Viber +381 (0)60 320 320 4
+381 (0)60 320 320 4

Teta talasi

TETA talasi

4 - 7 Hz

Eksperimentalno je utvrdjeno da ljudski mozak emituje niskofrekventne elektromagnetne talase. U odnosu na njihovu funkciju i operativne moduse, delimo ih na pet grupa (alfa, beta, gama, teta, delta). Dobro je znati da su retka stanja kada je prisutna samo jedna vrsta talasa, već su one uglavnom izmešane, s tim da jedna vrsta moždanih talasa dominira u skladu sa aktivnostima koje vršimo.

TETA talasi su prisutni za vreme sna i  dubokog meditativnog stanja. U toku intenzivne dominacije teta talasa, naša čula su duboko povučena i oni koji mogu u takvom stanju da održe budnost, otvara im se potpuno drugačija percepcija stvarnosti.
Naša uobičajena svest ova stanja proživljava za vreme budjenja ili usnivanja i reflektuju se kroz doživljaj sanjanja.

Hz
4
šumanova rezonanca alfa talasi

Kada dominiraju TETA talasi, organizam se nalazi u stanju potpunog mirovanja, da li u snu, da li u stanju pospanosti, pa je i logično da je prisutan proces konstituisanja životne energije, odnosno omogućena mu je intenzivna revitalizacija i regeneracija.
Medjutim, postoje i faze kada je aktivnost teta talasa vezana i za patološka stanja. Način generisanja teta talasa još nije dovoljno istražen, pa se ne može sa sigurnošću utvrditi šta uzrokuje korelaciju patoloških stanja stresa, emocionalne napetosti i teta talasa. 

Call Now Button