Anti Stres

Anti stres možemo definisati kao skup skup mera, aktivnosti i sadržaja koji doprinose funkcionalnoj rezistenciji na stres. 
Postoji više oblika i načina kako možemo preduprediti ili ublažiti stres.

 

anti stres

Šta je stres?

Stres je normalna ljudska reakcija koja se dešava svima.
U stvari, ljudsko telo je dizajnirano da doživi stres i reaguje na njega u većoj ili manjoj meri.
Kada doživite promene, neprijatne situacije ili izazove , vaše telo proizvodi fizičke i mentalne odgovore. To je stres.

Reakcije na stres pomažu vašem telu da se prilagodi novim situacijama. Stres može biti pozitivan, održavajući nas budnim, motivisanim i spremnim da izbegnemo opasnost. Na primer, ako vam predstoji važan test, odgovor na stres može pomoći vašem telu da radi više i duže ostane budno. Ali stres postaje problem kada se stresno stanje nastavlja bez olakšanja ili perioda opuštanja.

stres

Šta se dešava sa organizmom za vreme stresa

Autonomni nervni sistem tela kontroliše vaš otkucaj srca, disanje, promene vida i još mnogo toga. Njegov ugradjeni odgovor na stres, „bori se ili beži odgovor“, pomaže telu da se suoči sa stresnim situacijama.

Kada osoba ima dugotrajan (hronični) stres, kontinuirana aktivacija odgovora na stres izaziva narušavanje funkcionalnosti organizma. Razvijaju se fizički, emocionalni i bihejvioralni simptomi.

Najveći problem je što stres troši energetske resurse organizma i na taj način preti da oslabi imunitet. Takodje, stres može da dovede i do insulinske rezistencije koja može da uzrokuje povećanje telesne težine ili visokog pritiska i povećane količine masnoća u krvi.

Fizički simptomi stresa:

 • Bol u grudima ili osećaj kao da vam srce kuca.
 • Iscrpljenost ili problemi sa spavanjem.
 • Glavobolja, vrtoglavica ili drhtavica.
 • Visok krvni pritisak.
 • Napetost mišića ili stezanje vilice.
 • Problemi sa stomakom ili varenjem.
 • Problem sa seksom.
 • Slab imuni sistem.

Emocionalni i mentalni simptomi stresa:

 • Anksioznost 
 • Razdražljivost.
 • Depresija.
 • Napadi panike.
 • Tuga.
Ljudi sa hroničnim stresom često žele da ga ublaže neprikladnim ponašanjem:
 • Previše ili prečesto konzumiranje alkohola.
 • Kockanje.
 • Prejedanje ili razvoj poremećaja u ishrani.
 • Kompulzivno učestvovanje u seksu, kupovini ili pregledanju interneta.
 • Pušenje.
 • Korišćenje droga.

Uticaj Šumanove Rezonance na eliminaciju stresa

Kakvi su današnji trendovi

U svakodnevnom životu svi su u većoj ili manjoj meri izloženi elektromagnetnim poljima. Primeri su polja proizvedena od kuhinjskih uredjaja, radio predajnika i mobilnih telefona. U svakom trenutku smo izloženi različitim elektromagnetnim zračenjima. Ova zračenja su sastavni deo prirode, našeg okruženja i našeg života, ali pod odredjenim okolnostima mogu biti štetna za naše psihološke i fizičke sposobnosti, pa čak i da prouzrokuju širok spektar bolesti. Pored toga, svakodnevno smo izloženi naporima da budemo što uspešniji u poslu, sportu ili karijeri uopšte. Takodje smo pod pritiskom da platimo sve svoje obaveze. Sve to zajedno utiče na nagomilavanje velike količine stresa u našem organizmu. Takve okolnosti zahtevaju anti stres angažovanja.

Ne propustite

Izloženost električnim, magnetnim i elektromagnetnim poljima (EMF), ako su dovoljno jaka, može dovesti do kratkoročnih zdravstvenih efekata. Izloženost niskofrekventnim poljima koja su dovoljno jaka mogu dovesti do vrtoglavice, viđenja svjetlosnih bljeskova i osjećaja bockanja ili boli stimulacijom živaca. Izloženost radiofrekventnim poljima koja su dovoljno jaka mogu dovesti do zagrevanja telesnog tkiva i rezultirati oštećenjem tkiva i organa. I za polja niske frekvencije i za radiofrekvenciju postavljena su ograničenja izloženosti ispod kojih se ti akutni efekti ne javljaju

Naše telo otkriva preterano izlaganje snažnom i invazivnom elektromagnetnom zračenju kao pretnju, čime se aktivira somatski mehanizam, što automatski znači i omogućavanje zaštite. To znači aktiviranje stresa. 

Schumannova rezonanca regeneriše i opušta protok elektrona u našem telu i tako u većoj meri eliminiše stres elektromagnetnih polja.

Anti Stres - važna karika zdravlja

Anti stres je veoma važan segment našeg svakodnevnog života. Prosto bi se moglo reći da bi anti stres mogao biti i “životni stil”. Nije čudo što je u današnje doba takozvani “koučing” po ovom pitanju sve više prisutan u svakodnevnoj praksi. Borba protiv stresa je postala pravi mali naučni segment, vrlo bitan u savremenom društvu.

Zbog čega je borba protiv stresa (anti stres) toliko važna? Jednostavno, naučna praksa je utvrdila da su stres i imunološki sistem u tesnoj povezanosti. Zapravo radi se o količini životne energije koja je na raspolaganju. Kontinuirani stres dovodi do angažovanja odredjenih funkcija u našem organizmu. Angažovanje ovih funkcija, stavlja ostale funkcije (koje su vezane za produkciju energije) u fazu minimalnog angažovanja, jer se organizam u stresu fokusira na otklanjanje stresa i životne energetske resurse usmerava na tu stranu, što dovodi do trošenja ogromne količine životne energije. Kada gubitak energije dodje do odredjene tačke, imuno sistem se takodje stavlja u modalitet smanjenog dejstva, što praktično znači da naš imuno sistem ostaje bespomoćan da se suoči sa ozbiljnijim problemima. Takve okolnosti svakako povećavaju mogućnost narušavanja zdravlja u bilo kom pogledu.

Brus Lipton, jedan od uvaženih svetskih autoriteta iz područja genetike – jednostavno, uverljivo i veoma inspirativno  predavanje o suštini stresa.

Biologija verovanja - razumevanje suštine stresa

anti stres prezentacija
anti stres prezentacija
komunikacija izmedju ćelija

Anti Stres - razumevanje sopstvenog bića

Onoliko koliko razumemo više svrhu sopstvenog postojanja, utoliko smo spremniji da sa manje stresa primamo uticaje spoljašne sredine i životnih okolnosti.

Upoznajući se sa sopstvenom svrhom, manje ćemo biti reaktivni na većinu spoljnih okolnosti. Na taj način nećemo sebe dovoditi u iskušenja koja će proizvesti ekstremno nezadovoljstvo, strah ili brigu.

Naravno, uvek je lakše biti u poziciji savetodavca ili voditi polemiku, nego biti u središtu zbivanja koja nisu prijatna i zahtevaju odredjena angažovanja koja možda prekoračuju naša znanja ili mogućnosti. Takve stvari se podrazumevaju. No, treba imati u vidu da je ipak, nama ljudima potrebna pomoć u odredjenim okolnostima. Da li će ta pomoć doći u obliku saveta kako sami da sebe postavimo u anti stres poziciju, ili kako da egzaktno rešimo odredjeni problem, to već zavisi od toga kome se obraćamo.

Postoji zlatno pravilo: Što manje ambicija, želja i zahteva – to manje stresa. Medjutim, život uglavnom traži da se razvijamo i napredujemo. To je uglavnom neizvodljivo ako sebe lišimo ispunjavanja želja i ambicija.

Stoga je zlatna sredina, zapravo sticanje životne mudrosti. Životna mudrost nam je naš glavni savetnik i najvežnija anti stres preventiva. Odluka o tome koliko možemo da napredujemo, kakve ćemo korake preduzeti u odredjenim situacijama, zahteva valjanu procenu o sopstvenim sposobnostima.

Kako da se oslobodite stresa?

10 jednostavnih načina da se oslobodite stresa

 • Vežbanje
 • Redukovanje unošenja kofeina
 • Provoditi vreme u prirodi
 • Meditacija
 • Smeh
 • Duboko dišite
 • Razmišljajte o lepim stvarima
 • Provodite vreme sa kućnim ljubimcima
 • Ne shvatajte stvari lično
 • Uživajte u hobiju

…. ali sve ovo je mnogo efikasnije ako u svom okruženju imate Šumanov Generator

30

June 2018

BioGreenShield Šumanov Generator je egzaktan uredjaj koji proizvodi frekvenciju 7,83 Hz i može se meriti jednostavnim odgovarajućim instrumentima. Omogućite sebi da živite u okruženju najzvažnijih prirodnih frekvencija. Dovedite jedan deo blagotvorne prirode u svoje svakodnevno okruženje.

BioGreenShield Šumanov Generator generiše stabilnu 7,83 frekvenciju sa veoma malim odstupanjima u kratkim vremenskim intervalima (7,75 – 7,88), što je od vitalnog značaja. Na taj način se korisnik ne dovodi u situaciju da bude izložen nekim sličnim niskim frekvencijama koje mogu u odredjenim okolnostima da budu kontraproduktivne.

BioGreenShield prisustvo na društvenim mrežama

Naši portali

Možete naći sve informacije o BioGreenShield proizvodima na našim društvenim mrežama. Specijalna sniženja, razne promocije i sve druge informacije čekaju na vas. Pratite naše aktivnosti.

Facebook
92%
Instagram
64%
Twitter
54%
Pinterest
27%
YouTube
12%
Šumanov generator

BioGreenShield saveti - vodite računa o sebi.

Novo doba zahteva pouzdana

anti stres rešenja

Nažalost, stres je prisutan u velikom delu dana savremenog, užurbanog načina života. Posebno kada se ima na umu da svakim danom imamo sve više elektronskih uredjaja u svom životu i da svo sve više i više za njih vezani. Kontinuitet stresa definitivno dovodi do anomalija u smislu korišćenja bioloških i životnih resursa organizma i jedino je pitanje koji će deo sistema biti najviše ugrožen i kada će se te anomalije ispoljiti u fizičkom i biološkom planu. Stoga je od najveće važnosti da naše biološko polje, odnosno naš organizama, bude vitalniji, jer se prava bitka za zdravlje vodi na ovom nivou. Otporan organizam i harmonizovano biološko polje svim sredstvima omogućavaju bolje stanje naših mentalnih i fizičkih sposobnosti, a samim tim i bolje zdravstveno stanje. Kada deformitet postane vidljiv na fizičkom nivou, što rezultira poremećajem funkcije organa ili sistema u našem telu, to je samo površinska manifestacija prethodno oštećenog energetsko-vibracionog nivoa našeg tela, naime nekih njegovih odvojenih delova. Zbog toga je stres najopasniji neprijatelj našeg zdravstvenog blagostanja i sve što radimo da bismo ga se oslobodili najbolja je prevencija za održavanje dobrog zdravlja.

Kortizol - hormon stresa

Kortizol je hormon stresa koji oslobađa nadbubrežna žlezda. Važno je da pomognete vašem telu da se nosi sa stresnim situacijama, jer vaš mozak pokreće njegovo oslobađanje kao odgovor na mnoge različite vrste stresa. Međutim, kada je nivo kortizola predugo visok, ovaj hormon vam može naštetiti više nego što pomaže. Vremenom, visoki nivoi mogu izazvati debljanje i povišen krvni pritisak, poremetiti san, negativno uticati na raspoloženje, smanjiti nivo energije i doprineti dijabetesu.

kortizol anti stres

Mi želimo da delimo naša iskustva i znanja

Takodje je važno napomenuti da ljudske ćelije funkcionišu na principima digitalne obrade. U stvari, izbor ulaznih informacija odvija se u biološkim ćelijama i vrsta rezultirajuće ćelijske reakcije zavisi od tih informacija. Ćelija odlučuje koja će se reakcija proizvesti po principu „uključivanje / isključivanje“ u odnosu na primljene informacije. Ako su primljene informacije pozitivne, ćelija tada dolazi u korelaciju i podstiče razvijanje aktivnosti u organizmu. Medjutim, ako dolazne informacije predstavljaju odredjenu pretnju za normalne telesne funkcije, tada se aktivira odbrambeni mehanizam i ima prednost nad razvojem. Shodno tome, postoje dva osnovna principa koja upravljaju funkcionisanjem bioloških ćelija, a samim tim i organizama – strah / zaštita, ljubav / razvoj. Svaki princip ima svoju svrhu, ali moramo imati na umu da uključivanjem odbrambenog mehanizma svi vitalni resursi postaju uključeni u sistem zaštite, dok energiju za ostale funkcije koristimo u minimalnim optimalnim količinama, tako da se mogu zadržati u tzv. bezbedni režim’. Takodje moramo imati na umu da „uključivanjem“ sistema zaštite trošimo mnogo više energije i na taj način ubrzavamo iscrpljenost naših organizama. Sve vreme moramo voditi računa da u svim pomenutim procesima, razmena informacija medju ćelijama generiše sve ostale biološke procese i ta se razmena vrši putem elektromagnetnih talasa.

Mislite unapred

Ako razmišljate unapried, mnogo je manja šansa da dodjete u stresne okolnosti.

To su samo neki od životnih principa koji će vam omogućiti manje stresne okolnosti. Tačnije, vaš odnos prema okolnostima će biti komforniji i manje stresan. Istovremeno – vaša pažnja će biti bolje fokusirana.

Call Now Button