Telefon 060/3203204
Viber +381 (0)60 320 320 4
+381 (0)60 320 320 4

Delta talasi

DELTA talasi

0 - 3 Hz

Eksperimentalno je utvrdjeno da ljudski mozak emituje niskofrekventne elektromagnetne talase. U odnosu na njihovu funkciju i operativne moduse, delimo ih na pet grupa (alfa, beta, gama, teta, delta). Dobro je znati da su retka stanja kada je prisutna samo jedna vrsta talasa, već su one uglavnom izmešane, s tim da jedna vrsta moždanih talasa dominira u skladu sa aktivnostima koje vršimo.

DELTA talasi su  moždani talasi najniže frekvencije i najveće amplitude. Kod odraslih osoba se javljaju za vreme dubokog sna, dok su kod beba uobičajeno prisutni.
Delta talasi imaju frekvenciju od 0-3 Hz i karakteristični su za spavanje bez snova.

Hz
0
šumanova rezonanca alfa talasi

Delta talasi obuhvataju najniži frekventni opseg i imaju najveću amplitudu. Kada su moždani talasi u delta opsegu, to znači da se nalazimo u dubokom snu i da se organizam tada intenzivno obnavlja. Kako se delta talasi učestalo javljaju kod beba i male dece i u budnom stanju, velika je verovatnoća je da ova pojava ima veze sa ubrzanim rastom i razvojem koji su karakteristični za ovaj životni period.

Call Now Button