Telefon 060/3203204
Viber +381 (0)60 320 320 4
+381 (0)60 320 320 4

Gama talasi

GAMA talasi

34 - 46 Hz

Eksperimentalno je utvrdjeno da ljudski mozak emituje niskofrekventne elektromagnetne talase. U odnosu na njihovu funkciju i operativne moduse, delimo ih na pet grupa (alfa, beta, gama, teta, delta). Dobro je znati da su retka stanja kada je prisutna samo jedna vrsta talasa, već su one uglavnom izmešane, s tim da jedna vrsta moždanih talasa dominira u skladu sa aktivnostima koje vršimo.

GAMA talasi su dominantni u situacijama kada je neophodno visoko intelektualno naprezanje. Isto tako, gama talasi dominiraju u stanjima intenzivnog stresa, straha, panike ili besa.

34
Hz
šumanova rezonanca alfa talasi

Kada dominiraju GAMA talasi, organizam se nalazi u modu visokog energetskog napona, što dovodi do velikog trošenja životne energije. Takvo stanje ako duže potraje, ruinira energetske resurse organizma a samim time i sposobnost regeneracije i revitalizacije, što opet može da dovede do manjih ili većih funkcionalnih poremećaja i zdravstvenih tegoba.

Call Now Button