Telefon 060/3203204
Viber +381 (0)60 320 320 4
+381 (0)60 320 320 4

Beta talasi

BETA talasi

13 - 33 Hz

Eksperimentalno je utvrdjeno da ljudski mozak emituje niskofrekventne elektromagnetne talase. U odnosu na njihovu funkciju i operativne moduse, delimo ih na pet grupa (alfa, beta, gama, teta, delta). Dobro je znati da su retka stanja kada je prisutna samo jedna vrsta talasa, već su one uglavnom izmešane, s tim da jedna vrsta moždanih talasa dominira u skladu sa aktivnostima koje vršimo.

BETA talasi su prisutni u toku svakodnevnih aktivnosti. Karakteristični su za stanje povišenje pažnje, visoke koncentracije i dominantni su za vreme budnog stanja.
Opseg beta talasa je poprilično velik (13 – 33 Hz) i zato je mnogi autori često dele na tri nivoa kako bi se olakšalo proučavanje i determinisanje njihovih funkcija.
SMR (13 – 15 Hz), zato što se pojavljuju u senzorimotornoj regiji i imaju ulogu u inhibiciji motoričkih funkcija.
Niski beta (16 – 20 Hz) – dovode se u vezu sa rešavanjem raznih problema.
Visoki beta (21 – 33 Hz) – obično su povezani sa intenzivnim emocijama.

13
Hz
šumanova rezonanca alfa talasi

Kada dominiraju BETA talasi, organizam se troši srazmeno uloženom radu. Pošto su beta talasi vezani za uobičajene dnevne aktivnosti i svakodnevni rad sa uobičajenim ritmom angažovanja, za takve aktivnosti, svakodnevna ishrana i dnevni odmor su dovoljni da nadomeste utrošenu količinu energije.

Call Now Button